SpanishPortugueseHebrewItalianDutchArabicFrenchEnglishGerman

ארנב בית

ארנב בית

עיר הולדתו:
לאחר עידן הקרח, ארנב הרוח נמצא רק בספרד, אך יישבנו אותו כמעט בכל העולם. ארנבות בית מוחזקים בכל העולם.
מזון:
דשא, עשבי תיבול
בית גידול:
ללטף
פעילויות:
בעיקר יומי
מבנה חברתי:
חי בקבוצות עם היררכיה ברורה. כל חיה מבנה משלו.
כבר ידעת?
כל גזעי הארנבות המוחזקים כחיות מחמד הם צאצאים של ארנבות בר. אז "ארנבות יציבות" הן גם ארנבות. ארנבות, כמו הארנבת החומה המקומית, מעולם לא נעשו חיות מחמד (מבויתות).