SpanishPortugueseHebrewItalianDutchArabicFrenchEnglishGerman

סַמוּר

סַמוּר

מזון:
בשר
בית גידול:
ללטף
פעילויות:
לישון 14-18 שעות במהלך היום
מבנה חברתי:
שמירה בקבוצות (לפחות 2 בעלי חיים)
כבר ידעת?
הקוטב הוא צורת הבר של החמוס. כיום הם מוחזקים בעיקר כחיות מחמד. במקור הם שימשו לציד ארנבות בר. עוד לפני הכנסת חתול הבית מצפון אפריקה בימי הביניים, הוחזקו חמוסים בעיירות וביישובים כדי להילחם בחולדות ובעכברים.