SpanishPortugueseHebrewItalianDutchArabicFrenchEnglishGerman

עז פיגם

עז פיגם

עיר הולדתו:
גזע עיזים זה גדל במקור במערב אפריקה, אך כיום הוא נפוץ, במיוחד בשמירה על תחביבים.
מזון:
גרא
בית גידול:
אסם עם שער ואדם
פעילויות:
בעיקר יומי
מבנה חברתי:
לחיות בעדרים
כבר ידעת?
בעדרים שלהם, כל העיזים מכירים זה את זה. יש היררכיה ברורה. כשמחפשים מזון בשטח לא ברור, הם שומרים על קשר זה עם זה בקול (קפיצות).