SpanishPortugueseHebrewItalianDutchArabicFrenchEnglishGerman

פורל קשת בענן

פורל קשת בענן

עיר הולדתו:
במקור צפון אמריקה. הוצג כדג מזון במדינות רבות מאז המאה ה-19.
מזון:
דגים טורפים; חיות מים קטנות
בית גידול:
נחלים, אגמים
אויבים:
אנפה, קורמורן, לוטרה
פעילויות:
יוֹמִי
מבנה חברתי:
דג צעיר בנחילים, החל מ-3 ק"ג לערך בודד
כבר ידעת?
פורל קשת גידול גדל מהר יותר ומצליח יותר בתנאי בריכות מתורבתות מאשר פורל חום מקומי. הם גם סובלים טמפרטורות מים גבוהות יותר (עד 25 מעלות צלזיוס). לכן דגי המזון שלנו הם כמעט תמיד פורל קשת בענן. זה יכול לסכן מיני דגים מקומיים באמצעות תחרות.