SpanishPortugueseHebrewItalianDutchArabicFrenchEnglishGerman

שליו יפן

שליו יפן

עיר הולדתו:
צורת הבר נפוצה במזרח אסיה
מזון:
זרעים, צמחים, חרקים
בית גידול:
בעלי חיים וחיית מחמד
פעילויות:
יוֹמִי
מבנה חברתי:
יציבה בקבוצות. 3-4 תרנגולות לתרנגול
כבר ידעת?
שליו יפני בהיר גודלו לייצור ביצים עד שנות ה-1960, ולאחר מכן ייצור הבשר הפך חשוב יותר. לכן משקל החיות גדל באופן משמעותי מבחינת הרבייה, כאשר גם ביצועי ההטלה נותרו גבוהים.