Regenboog forel

Regenboog forel

Woonplaats:
Oorspronkelijk Noord-Amerika. Sinds de 19e eeuw in veel landen geïntroduceerd als voedselvis.
Voedsel:
roofvissen; kleine waterdieren
Habitat:
beken, meren
vijanden:
Reiger, aalscholver, otter
Activiteiten:
overdag
sociale structuur:
Jonge vissen in zwermen, vanaf ca. 3 kg solitair
Wist je dat?
Gekweekte regenboogforel groeit sneller en doet het beter in gekweekte vijveromstandigheden dan inheemse beekforel. Ze verdragen ook hogere watertemperaturen (tot 25 °C). Onze voedselvissen zijn dan ook bijna altijd regenboogforel. Het kan inheemse vissoorten in gevaar brengen door concurrentie.