hert

hert

Woonplaats:
Europa, eilandachtige voorvallen ook in Noord-Afrika en Azië
Voedsel:
• Gras • Bladeren
Habitat:
• Gemengd loofbos • Grasland
vijanden:
Wolf, lynx, waar gewone luipaard
Activiteiten:
Voornamelijk actief in de schemering, fasen van activiteit worden afgewisseld met fasen van rust in de loop van de dag
sociale structuur:
Koeien met hun kalveren kunnen kleine kuddes vormen. De herten hoeden het grootste deel van het jaar hun eigen kudde.
Wist je dat?
Het edelhert is het grootste en zwaarste terrestrische wilde dier dat vrij in Duitsland leeft.

De Centraal-Europese ondersoort van het edelhert is tegenwoordig het grootste wilde dier in onze bossen en dus ook in het Steinwasenpark. Het claimt voor zichzelf een breed leefgebied met gunstige voedselomstandigheden. Grassen, kruiden, veld- en bosvruchten, boomschors, groen blad en jonge scheuten vormen de begrazing. De bronsttijd is van begin september tot half oktober. Dan hoor je 's avonds het edelhert luid brullen. De hinde komt eind mei of in juni binnen, meer zelden twee kalveren. Ook dit jaar waren er weer volop jonge duiven in het Steinwasenpark. Het edelhert verliest jaarlijks zijn gewei, dat dan binnen enkele weken nog groter en mooier teruggroeit.