Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

voor het kopen van online tickets

1. Algemeen:
Het contract wordt afgesloten met Steinwasen Park Betriebsgesellschaft mbH, Gottlieb-Daimler-Straße 6, D-79331 Teningen. Regels die hiervan afwijken zijn alleen geldig indien deze onderling uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing in de op het moment van de bestelling geldende versie. Alleen personen ouder dan 18 jaar hebben het recht om in onze online winkel te winkelen.

2) Contractsluiting, betaling en levering:
De tickets en vouchers die op de website van Steinwasen Park worden aangeboden, vormen een vrijblijvend en niet-bindend koopaanbod.De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw. Door op de koopknop te klikken, legt de klant een bindende verklaring af aan de aanbieder dat hij de inhoud van het winkelwagentje wil kopen. Het contract komt tot stand door de verklaring van de aanbieder nadat de bestelling is verzonden. De aangifte wordt direct na het klikken op de koopknop naar de klant gestuurd.

Indien er geen exemplaren van het door de klant gekozen product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling, zal de aanbieder de klant hiervan op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Indien het product blijvend niet leverbaar of leverbaar is, zal de aanbieder afzien van een acceptatieverklaring. Er komt dan geen contract tot stand.

3) Tickets en vouchers
Als het gaat om online tickets en vouchers, moet worden opgemerkt dat Steinwasen Park deze met een QR of barcode naar de klant stuurt. Omdat de klant het ticket of de voucher zelf kan afdrukken, zijn meerdere afdrukken mogelijk, maar slechts één afdruk is relevant voor de waarde en kan worden ingewisseld. De eerste voucher die wordt ingewisseld in het System4c-systeem of het eerste ticket met de bijbehorende QR of barcode wordt als origineel beschouwd. Als er andere exemplaren met dezelfde code verschijnen, is er sprake van misbruik met strafrechtelijke gevolgen. Aangezien een voucher of ticket dienovereenkomstig kan worden doorgegeven of weggegeven, is Steinwasen Park niet verplicht of in staat om het eigendomsrecht van de persoon die het inwisselt te controleren. Bij het inwisselen wordt alleen gecontroleerd of de bijbehorende barcode ook echt door het systeem is vrijgegeven en of de bijbehorende voucher of ticket ook daadwerkelijk is betaald.
Verloren tickets en vouchers worden niet vervangen. Geen contante betaling, geen restitutie of omwisseling van niet-ingewisselde vouchers of tickets. Verschillen kunnen niet worden terugbetaald. Steinwasen Park is niet verplicht onbetaalde vouchers of tickets als betaalmiddel te accepteren. De op de voucher of het ticket vermelde diensten kunnen alleen tijdens de reguliere openingstijden door het bedrijf worden geleverd of gegarandeerd. De service beschreven in de voucher of het ticket kan per evenement enigszins verschillen, maar mag voor de gast geen relevante waardevermindering betekenen. Mocht het Steinwasenpark om welke reden dan ook moeten sluiten of faillissement aanvragen, dan vervallen de online vouchers zonder vergoeding. Dit is ook het geval als het bedrijf aantoonbaar van eigenaar wisselt. In een dergelijk geval kan Steinwasen Park niet worden gebruikt als de oorspronkelijke uitgever van de vouchers.

4) Geldigheid, geldigheidsduur:
Vouchers zijn 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Online tickets zijn geldig voor de geboekte datum. Elke voucher en ticket kan slechts één keer worden ingewisseld, wat wordt gegarandeerd door een bijbehorende QR of barcode.

5) Contante betaling, boekhouding:
Een contante vervanging van de voucher of het ticket is niet mogelijk. Een btw-conforme factuur met het bijbehorende belastingcertificaat wordt uitgegeven wanneer de voucher wordt gekocht en uitgegeven.

6) Veiligheidsgarantie, gegevensbescherming:

Boekingssysteem System4c

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring staan ​​vermeld. Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven, de verwerking is noodzakelijk om een ​​contract met u af te handelen, de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de verwerking is noodzakelijk om gerechtvaardigde belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een zwaarder wegend belang heeft van bescherming in de niet-openbaarmaking van uw gegevens.

7) Ruilen, herroepingsrecht:
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Steinwasen Park Betriebsgesellschaft mbH, Steinwasen 1, 79254 Oberried, telefoonnummer: +49/(0)7602 - 944680, faxnummer: +49/(0)7602 - 9446821 , e-mailadres: info@steinwasen-park.de) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Het herroepingsrecht bestaat echter niet als het gebruik van de dienst al binnen de herroepingstermijn is begonnen. Dit recht op retour is alleen van toepassing op klanten die kwalificeren als consument (elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet overwegend aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven). Bij verlies, diefstal of ongeldigverklaring van vouchers kan Steinwasen Park geen vervanging voorzien.

8) Jurisdictie:
Op alle contractuele relaties is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
De bevoegde rechtbank is de plaatselijke rechtbank op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.