wilde zwijnen

wilde zwijnen

Woonplaats:
Europa tot Zuidoost-Azië. Door schorsingen vandaag ook Noord- en Zuid-Amerika, Australië en op tal van eilanden
Voedsel:
• alleseters (gras, schimmels, wortels, wormen, insecten, vlees)
Habitat:
• Bossen, cultuurlandschappen
vijanden:
wolf, beer
Activiteiten:
overdag en 's nachts actief, er wordt alleen gejaagd in de schemering en 's nachts
sociale structuur:
leeft in roedels, oude wilde zwijnen eenlingen
Wist je dat?
Wilde zwijnen hebben een uitstekend reukvermogen en een uitstekend gehoor. Het zijn waarschijnlijk de meest intelligente zoogdieren in onze bossen.

Het wilde zwijn, de voorouderlijke vorm van ons tamme varken, leeft in roedels in veel bosgebieden in Europa. Hij geeft vooral de voorkeur aan jonge gewassen, struikgewas en moerassige gebieden. Als alleseter voedt hij zich met eikels, beukennootjes, plantaardig materiaal van de bosbodem en allerlei kleine dieren.Met zijn hoektanden heeft het zwijn gevaarlijke wapens. De zeug werpt tot 10 opvallend in lengterichting gestreepte biggen.